ஆரோக்கியம் பல்சுவை

அன்பாக வாழ விரும்பும் கணவன் – மனைவிக்காக……! (அவசியம் பாருங்கள்)

கணவன் – மனைவி உறவு முறையில் என்று சந்தோஷமாக இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த குறும்படம் வெளிப்படுத்துகிறது.

கணவன் – மனைவி, காதலன் – காதலி எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை மூன்று வெவ்வேறு காதல் கதையாக வெளிப்படுத்துகிறது புருஷன் – பொண்டாட்டி குறும்படம்.

கீரியும் பாம்புமாக இருந்த கணவன் – மனைவிக்கு இடையில் காதல் என்ற விடயம் எவ்வாறு மாற்றுகின்றது என்பதை உணர்பூர்வமாக வெளிப்படுத்துகிறது.

கணவன் – மனைவி உறவு முறையில் என்று சந்தோஷமாக இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த குறும்படம் வெளிப்படுத்துகிறது.

கணவன் – மனைவி, காதலன் – காதலி எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை மூன்று வெவ்வேறு காதல் கதையாக வெளிப்படுத்துகிறது புருஷன் – பொண்டாட்டி குறும்படம்.

கீரியும் பாம்புமாக இருந்த கணவன் – மனைவிக்கு இடையில் காதல் என்ற விடயம் எவ்வாறு மாற்றுகின்றது என்பதை உணர்பூர்வமாக வெளிப்படுத்துகிறது.

 

Post Comment